LCOV - code coverage report
Current view: top level Hit Total Coverage
Test: standard.info Lines: 8659 13553 63.9 %
Date: 2019-11-26 20:15:26

Directory Sort by name Line Coverage Sort by line coverage
bi
89.2%89.2%
89.2 % 323 / 362
bi/basic
12.3%12.3%
12.3 % 87 / 708
bi/container
28.8%28.8%
28.8 % 130 / 452
bi/delay
70.4%70.4%
70.4 % 1292 / 1834
bi/distribution
60.3%60.3%
60.3 % 1005 / 1668
bi/eigen
83.0%83.0%
83.0 % 44 / 53
bi/event
38.2%38.2%
38.2 % 55 / 144
bi/expression
72.4%72.4%
72.4 % 673 / 930
bi/filter
79.7%79.7%
79.7 % 200 / 251
bi/handler
64.9%64.9%
64.9 % 50 / 77
bi/io
55.4%55.4%
55.4 % 551 / 994
bi/math
52.8%52.8%
52.8 % 1305 / 2472
bi/model
28.0%28.0%
28.0 % 7 / 25
bi/record
55.4%55.4%
55.4 % 31 / 56
bi/sampler
77.4%77.4%
77.4 % 89 / 115
bi/system
68.0%68.0%
68.0 % 51 / 75
bi/test/cdf
86.8%86.8%
86.8 % 165 / 190
bi/test/clone
81.8%81.8%
81.8 % 81 / 99
bi/test/conjugacy
92.5%92.5%
92.5 % 1989 / 2150
bi/test/pdf
92.4%92.4%
92.4 % 292 / 316
bi/utility
80.7%80.7%
80.7 % 71 / 88
bi/value
34.0%34.0%
34.0 % 168 / 494

Generated by: LCOV version 1.14